Sponsored Link

ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นยุคของเทคโนโลยี แต่การยืนยันตัวตน เช่นการสมัครงาน การทำธุรกรรมต่างๆ เป็นตน ยังต้องใช้สำเนาเอกสารบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพราะฉะนั้น เราจึงต้องระมัดระวังในการยื่นเอกสารต่างๆ จะต้องมีการเซ็นสำเนาทุกครั้ง ซึ่งการเซ็นสำเนาที่ดีนั้นจะต้องมีความปลอดภัยต่อตัวท่านเอง วันนี้แอดมินเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้เลยนำข้อมูลดีๆเหล่านี้มานำเสนอ เพื่อที่จะได้ช่วยให้หลายๆคนเซ็นสำเนาบัตรประชาชนได้ปลอดภัย เราไปดูกันว่าการวิธี!! เซ็นสำเนาบัตรประชาชน ให้ปลอดภัย ต้องเซ็นอย่างไรบ้าง

วิธีการเซ็นสำเนา

หลายๆคนอาจไม่รู้ว่าการเซ็นสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารอื่นๆที่ปลอดภัย เป็นยังไง มีวิธีการเซ็นอย่างไร วันนี้แอดมินนำข้อมูลเหล่านี้มาฝากกันคะ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

id-card-4

Sponsored Link

1. ขีดเส้นคู่ขนานแบบทะแยงมุมทับไม่บนสำเนาเอกสาร
2. ระหว่างเส้นที่ขีดไว้ เขียนรายละเอียดระบุว่าเอกสารฉบับนี้ใช้เพื่ออะไร โดยเขียน # หรือ * ปิดหัวท้าย เพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ ดังตัวอย่าง #ใช้เพื่อxxxเท่านั้น#
3. นอกจากเขียนรายละเอียดกำกับแล้วจะต้องเขียนวัน เดือน ปี ในวันที่ยื่นเรื่องด้วยทุกครั้ง ดังตัวอย่าง 30 กันยายน 2559
4. ใต้เส้นคู่ขนาน ให้เขียน สำเนาถูกต้อง และเซ็นลายเซ็นต์ของเราลงไปให้ทับรูปบนบัตรประชาชน เพื่อป้องกันการลบออกแล้วถ่ายเอกสารใหม่จะได้ยากต่อการปลอมแปลงเอกสาร

หมายเหตุ : ต้องระวังว่าการเซ็นสำเนาบัตรประชาชน ไม่ปิดหรือทับสาระสำคัญจนดูไม่ออก เช่น เลขบัตรประชาชน

เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเอง ในการเซ็นสำเนาทุกครั้งต้องเซ็นตามขั้นตอนที่แอดมินเสนอมาข้างต้น เพื่อป้องกันมิให้มิจฉาชีพนำสำเนาเอกสารไปใช้ประโยชน์ได้

ขอบคุณที่มา http://news.thaiware.com/
เรียบเรียงโดย YUDYMOVEE

Sponsored Link