Sponsored Link

ชื่อ : ห้วยตึงเฒ่า
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการจัดหมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระารชดำริ หมูที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
จุดสนใจ : อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทะเลสาบน้ำจืดที่สวยงาม และใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด
เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 09.00 – 18.00 น.

Sponsored Link