Sponsored Link

ชื่อ : House of Beauty
ที่อยู่ : 24/3 ถนนนิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ (ติดกับร้าน Pink Pvssy Nimman)
บริการ : ความงาม วิเคราะห์ผิวด้วยผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวของแต่ละคน นวดตัว
เบอร์โทร : 082-1888462
เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน 10.00 – 19.00 น.

Sponsored Link