Sponsored Link

มาแล้วจ้า สำหรับวันหยุดประจำปี 2560 มีวันหยุดยาวหลายวันด้วยนะค่ะ เตรียมวางแผนเที่ยวกันล่วงหน้าได้เลยจ้า

เดือนมกราคม พ.ศ 2560

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2560

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 วันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

เดือนเมษายน พ.ศ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 วันจักรี
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2560

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
วันพืชมงคล : **รอประกาศจากสำนักพระราชวัง

Sponsored Link

เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2560

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

เดือนสิงหาคม พ.ศ 2560

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

เดือนตุลาคม พ.ศ 2560

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช

เดือนธันวาคม พ.ศ 2560

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี

เรียบเรียงโดย YUDYMOVEE

Sponsored Link