Sponsored Link

ชื่อ : มือทอง นวดแผนไทย
ที่อยู่ : 16/3 อาคารชินวัตรไหมไทย ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บริการ : นวดแผนไทย
เบอร์โทร : 08-5872-1648 ,08-1469-9668
ค่าบริการ : นวดไทย นวดเท้า ชม.ละ120 บาท นวดน้ำมัน ชม.ละ 250 นวด 2 ชม. เพียง 450 บาท

Sponsored Link