Sponsored Link

ชื่อ : กันและกัน
ที่อยู่ : ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เมนู : ก๋วยเตี๋ยว
จุดสนใจ : ร้านเล็ก ๆ เปิดใหม่ อร่อย ราคาถูก

Sponsored Link