Sponsored Link

ชื่อ : Fairies Club
ที่อยู่ : 338 ถนนเชียงใหม่แลนด์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
เมนู : เครื่องดื่ม/อาหาร
จุดสนใจ : มีเครื่องดื่มและอาหารไว้บริการมากมาย
เบอร์โทร : 053276658
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน : 19:00 – 02:00 น.

Sponsored Link