Sponsored Link

ชื่อ : แฟร์คัท(Fair cut)
ที่อยู่ : ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 (ใกล้กับ นิมมาน เนลส์ สตูดิโอ)
บริการ : ตัดแต่งทรงผม ทั้งเพศชาย และ หญิง
เบอร์โทร : 081 289 3397

Sponsored Link