Sponsored Link

ชื่อ : ปางช้างแม่ตะมาน
ที่อยู่ : กื้ดช้าง ถนนเชียงใหม่ – ฝาง อำเภอ แม่แตง เชียงใหม่
จุดสนใจ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชมความน่ารักของน้องช้าง การแสดงช้าง ล่องแพ โหนสลิง และกิจกรรมแอดเวนเจอร์ อีกมากมาย
เบอร์โทร : (053) 297060, 297283
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 – 15.00 น.

Sponsored Link