Sponsored Link

ด่าใครว่า “อีดอกมีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับ 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เนื่องจากคำว่า อีดอก เป็นถ้อยคำหยาบคาย ซึ่งฟังแล้วเข้าใจว่าผู้ถูกด่า เป็นหญิงไม่ดี โดยเรื่องดังกล่าวเปิดเผยโดยแฟนเพจเฟซบุ๊ก ทนายเพื่อนคุณ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

“อีดอก” ด่าใครต่อหน้า เจตนาเหยียดหยามดูหมิ่น คุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

Sponsored Link

ตามกฏหมาย ป.อาญามาตรา 393 ได้กล่าวว่า “ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

ฎีกา 2102/2521

จำเลยถ่มน้ำลายไปทางผู้เสียหายและด่าผู้เสียหายว่า พวกอีดอกดำ คำว่าอีดอก เป็นถ้อยคำหยาบคาย สามัญชนฟังแล้วเข้าใจได้ชัดเจนอยู่ในตัวเองว่าผู้ถูกด่า เป็นหญิงไม่ดี จำเลยจึงมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า


ขอบคุณข้อมูลจาก thairats.com
เรียบเรียงโดย F a i F u

Sponsored Link