Sponsored Link

? 22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก หรือวัน Earth Day ทั่วโลกพร้อมใจรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ? นับวันโลกของเราเริ่มประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น ทำให้มนุษย์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เห็นได้จากภัยพิบัดทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น มลพิษ และปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก ที่ทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว?

เพื่อให้มนุษย์ตระหนัก และเห็นคุณค่าของโลกใบนี้มากขึ้น  ทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ จึงถือเอาวันที่ 22 เมษายน เป็นวันคุ้มครองโลก หรือวัน Earth Day ♻ เพื่อให้ทั่วโลกช่วยกันทำประโยชน์ให้โลกคนละไม้คนละมือ ช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกัน? เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่อยู่ใก้ลตัวเราเอง โลกของเราจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นและคงอยู่ด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ที่ดีต่อไป ? เรามารู้จักวันคุ้มครองโลกมห้มากขึ้นกันเถอะ ?

ประวัติวันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลกนี้ เกย์ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ต่อมา สมาชิกวุฒิสภาเนลสันได้ตัดสินใจขอให้ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี ยกเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ เคเนดีเห็นด้วยและได้ออกเดินสายทั่วประเทศ เป็นเวลา 5 วัน 11 รัฐ ในช่วงเดือนกันยายนพ.ศ. 2506 การเดินสายครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มวันคุ้มครองโลก

จนในปี พ.ศ. 2512 สมาชิกวุฒิสภาเนลสันได้ผลักดันให้มีการจัดการชุมนุมประชาชนระดับรากหญ้าทั่วประเทศขึ้น เพื่อให้แสดงความคิดเห็นในปัญหาสิ่งแวดล้อม และได้เชิญชวนให้ทุก ๆ คนร่วมการชุมนุมเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดกระแสความห่วงใยในวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ของสังคมอเมริกันในขณะนั้น นำสู่ความสำเร็จของการก่อตั้งวันคุ้มครองโลกขึ้นต่อมา

Sponsored Link

a-life

วิธีรักษาโลกแบบง่าย ๆ จ้าาาา 

1. ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก ที่สำคัญต้นไม่จะเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ได้
2. หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากผ้าแทนการ อบผ้าในเครื่องซักผ้า
3. ปิดแอร์บ้าง แล้วหันมาใช้พัดลม หรือว่าเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทมากขึ้น
4. ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น โดยเปิดเฉพาะด้วยที่เราจำเป็นต้องใช้จริง ๆ
5. ถ้าไม่ได้ไปไหนไกล ๆ ให้ใช้จักรยาน หรือเดินไปก็ดีนะคะ ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
6. ลดใช้พลาสติก โดยใช้ของที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ เช่น กระเป๋าผ้า หรือกระติกน้ำ
7. ใช้น้ำประปาอย่างประหยัด เพราะระบบการผลิตน้ำประปาของเทศบาล ต่าง ๆ ต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการทำให้น้ำสะอาด
8. เลือกใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ
9. มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายฉลากเขียว ประหยัดไฟเบอร์ 5 มาตรฐาน
10. กินผักผลไม้เยอะ ๆ เพราะอุตสาหกรรมการเกษตรไม่ปล่อยก๊าซมีเทนที่เป็นตัวเพิ่มความร้อนให้อากาศ

วิธีง่ายๆ ที่เพื่อนๆ สามารถช่วยกันทำได้ ? ช่วยกันเถอะค่ะ คนละไม้คนละมือ เพื่อโลกของเราจะได้เย็นลงบ้าง ..

ขอขอบที่มาดีๆ จาก https://th.wikipedia , http://kapook.com , https://www.gotoknow.org/posts/297881

Sponsored Link