Sponsored Link

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และทางท่องเที่ยวของชาวเชียงใหม่ เป็นวันที่คนทั่วไปรู้จักมีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่ง ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ)

ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1929 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ที่ทรงเก็บไว้สักการบูชาเอง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่ จากการทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคลเพื่อหาสถานที่ประดิษฐาน เมื่อช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ มันก็ร้องสามครั้ง พร้อมกับทำประทักษิณสามรอบ แล้วล้มลง พระองค์จึงโปรดเกล้าฯให้ขุดดินลึก 8 ศอก กว้าง 6 วา 3 ศอก หาแท่นหินใหญ่ 6 แท่น มาวางเป็นรูปหีบใหญ่ในหลุม แล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้ จากนั้นถมด้วยหิน แล้วก่อพระเจดีย์สูง 5 วา ครอบด้านบน ด้วยเหตุนี้จึงห้ามพุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการสวมรองเท้าในบริเวณพระธาตุ และมิให้สตรีเข้าไปบริเวณนั้น

ในปี พ.ศ. 2081 สมัยพระเมืองเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ 12 ได้โปรดฯให้เสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิม เป็นกว้าง 6 วา สูง 11 ศอก พร้อมทั้งให้ช่างนำทองคำทำเป็นรูปดอกบัวทองใส่บนยอดเจดีย์ และต่อมาเจ้าท้าวทรายคำ ราชโอรสได้ทรงให้ตีทองคำเป็นแผ่นติดที่พระบรมธาตุ

Sponsored Link

ในปี พ.ศ. 2100 พระมหาญาณมงคลโพธิ์ วัดอโศการาม เมืองลำพูนได้สร้างบันไดนาคหลวงทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้น และกระทั่งถึงสมัยครูบาศรีวิชัย ท่านได้สร้างถนนขึ้นไป โดยถนนที่สร้างนี้มีความยาวถึง 11.53 กิโลเมตร

ในทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีขึ้นก่อนหน้าวันวิสาขบูชา 1 คืน

รายละเอียด

ชื่อ : วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ที่อยู่ : เลขที่ 124 บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน
เวลาเปิด-ปิด : 06.00 – 17.00 น.

แผนที่

ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วไม่ได้ขึ้นไปนมัสการ ถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่นะจ๊ะ

ขอบคุณที่มา https://th.wikipedia.org
ขอบคุณที่มา ททท.

เรื่องที่น่าสนใจSponsored Link