Sponsored Link

ชื่อ : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ : 239 ถ. นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
จุดสนใจ : แหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย
เบอร์โทร : 053-218280, 053-944833
เวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร ถึงอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

Sponsored Link