Sponsored Link

ชื่อ : คลินิก หมอดนัยย์
ที่อยู่ : 236/42-43 ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
บริการ : ด้านความงาม ศัลยกรรมตา จมูก เลเซอร์ ดูดไขมัน เป็นต้น
เบอร์โทร : 053-141-157 , 081-671-2000
เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10:30 – 19:30 น

Sponsored Link