Sponsored Link

ชื่อ : ชินวัตรเทรดดิ้ง (Thai Silk Shop)
ที่อยู่ : 16 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000 (ตรงข้ามกับ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด)
สินค้า : ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
เบอร์โทร : 0-5321-3091
เวลาเปิด-ปิด : ทำการทุกวัน เวลา 08:30-17:30

Sponsored Link