Sponsored Link

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า มหาวิทยาเชียงใหม่มีการเติบโตที่รวดเร็ว มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ใช้บริการได้ใช้ยานพาหนะส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทำให้ถนนภายในมหาวิทยาลัยเริ่มคับแคบ จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนมาใช้พาหนะร่วมกันหรือพาหนะที่ปราศจากก๊าซมลพิษ

Sponsored Link

ถ้าผ่านไปแถวถนนช่วงประตูชลประทานถึงหอนาฬิกา ถนนช่วงหอนาฬิกาถึงแยกหอพักนักศึกษาชายอาคาร 5 และแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะเห็นป้ายประกาศ “ขออภัยในความไม่สะดวก” ติดอยู่ ซึ่งเป็นป้ายเตือนจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะทำการพัฒนาถนนวงแหวน ทางเท้า ทางจักรยาน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น โดยมีเส้นทางเริ่มจาก สามแยกศูนย์วิจัยข้าว(ปตท.)ไปสู่หอนาฬิกา สี่แยกคณะสถาปัตยกรรม-วิศวกรรมศาสตร์ ผ่านหอพักนักศึกษาชาย 2 หอพักนักศึกษาชาย 7 ตลาดร่มสัก ไปสู่คณะการสื่อสารมวลชน คณะนิติศาสตร์ วงเวียนไปรษณีย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารเคมีอุตสาหกรรม ไปสู่สนามเทนนิส ผ่านหอพักนักศึกษาอาคาร 40 ปี ไปครบรอบที่สามแยกศูนย์วิจัยข้าว ทั้งนี้จะได้สร้างทางจักรยาน และทางเดินควบคู่ไปกับถนนวงแหวนดังกล่าว อีกทั้งจะได้สร้างวงเวียนกำกับการจราจรใหม่ ณ แยกคณะบริหารธุรกิจเดิม เพื่อลดอุบัติเหตุและสร้างภูมิทัศน์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/476473

Sponsored Link