Sponsored Link

วันนี้ 3 พฤษภาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาดชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้งของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พสกนิกรเฝ้ารับเสด็จล้นหลาม

Sponsored Link

ขอขอบคุณที่มา http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/479934

Sponsored Link