Sponsored Link

ชื่อ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 50300
จุดสนใจ : ศูนย์ติดต่อราชการจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทร : 053 112 713
เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

Sponsored Link