พิพิธภัณฑ์

“เวียงกุมกาม” อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา

"เวียงกุมกาม" ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา ที่พญามังรายโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1829 โดยโปรดให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้าน ไขน้ำแม่ปิงให้ขังไว้ในคูเมือง ...

เครื่องปั้นดินเผาเคลือบเซลาดอน “เชียงใหม่ศิลาดล”

เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองของความมีเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวต่างชอบมาสัมผัสบรรยากาศ กลิ่นอายของความเป็นล้านนา มาท่องเที่ยวตามวัดวาอาราม ธรรมชาติที่เขียวขจี มาลิ้มลองอาหารเหนือรสชาติอร่อย และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ เ...

พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ

ชื่อ : พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ ที่อยู่ : ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ จุดสนใจ : มีเครื่องมือสื่อสารในอดีต และข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร คมนาคมในอดีต ...

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง

ชื่อ : ศาลเจ้าปุงเถ่ากง ที่อยู่ : 64-66 ถนนไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 จุดสนใจ : ศาลเจ้าปุงเถ่ากง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่มีอายุมากกว่า 136 ปี มีสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะจีน...

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่ จัดตั้งในปี พ.ศ.2533 โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย เดิมเป็นอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แม่ปิง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ห้องจัดแสดง 4 ห้อง พื้นที่จัดแสดงรวมประมาณ 260 ตารางเมตร มีห้องคลัง...

พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม

ชื่อ : พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม ที่อยู่ : เลขที่ 96 บ้านวัดเกต ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000. จุดสนใจ : เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่เก็บพวกสมบัติเก่าๆของทางวัด เช่นพวกช่อฟ้า ใบระกาซึ่งเ...

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

ชื่อ : พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ที่อยู่ : อยู่ในบริเวณสวนล้านนา ร.9 ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จุดสนใจ : เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางขนาดกะทัดรัดที่จัดแสดงความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์วิทยา โดยได้จัดเก็บรวบรวมวัต...

ศาลาธนารักษ์

ชื่อ : ศาลาธนารักษ์ ที่อยู่ : 52 ถนนราชดำเนิน ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 จุดสนใจ : ให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ยังเป็นศูนย์ให้บริการรับแลกจ่าย...

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)

ชื่อ : คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) ที่อยู่ : เลขที่ 117 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 จุดสนใจ : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา เบอร์โทร : 053-277-855 เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการ...