ท้องถิ่น

ปิดท้าย!! เส้นทางสายดอกไม้เหลืองอร่าม

เส้นทางดอกไม้อันเหลืองอร่าม ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกลมแล้ง (ที่คนเหนือเรียกกัน) ดอกจะมีลักษณะ ดอกสีเหลือง เป็นพวง จะบานในช่วงประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน ท้ายๆของเดือนเมษายนดอกก็เริ่มร่วงโรยไป แต่บางที่ก็ยังมีให้เห...

ข้าวแคบ อาหารพื้นบ้าน

ชื่อ : ข้าวแคบ อาหารพื้นบ้าน ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330 เมนู : อาหารพื้นบ้าน จุดสนใจ : ข้าวแคบ เป็นอาหารของคนพื้นเมือง สามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้ มีรสชาติเค็มๆ มันๆ เมื่อนำไ...

ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง

ชื่อ : ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง ที่อยู่ : 228/1 หมู่ 3 ถนนบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จุดสนใจ : รวบรวมสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียง เช่น ผลิตภณฑ์ที่ทำจาก...