วัด

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน วัดดังใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ใครๆ ก็ต่างต้องมา

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่ที่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดที่ขึ้นชื่อมากในย่านอำเภอแม่แตง และขึ้นชื่อในหมู่ศรัทธาชาวพุทธ ที่ใครๆ ก็ต่างต้องแวะมาเยื่อน ด้...

วัดช้างค้ำ

ชื่อ : วัดช้างค้ำ ที่อยู่ : หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 จุดสนใจ : วัดช้างค้ำ มีซากและร่องรอย เวียงกุมกามที่ล่มสลายลงเพราะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ เบอร์โทร : 053-140322 ...

วัดกู่คำ

ชื่อ : วัดกู่คำ ที่อยู่ : หมู่ ๑ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 จุดสนใจ : วัดกู่คำ มีเจดีย์เหลี่ยม สร้างก่ออิฐฉาบปูนขาว ล้อมรอบด้วยขอบเขตกำแพงแก้วทั้ง ๔ ด้าน เบอร์โทร : 053-140322 ...
วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี

เมื่อปี พ.ศ. 2070 พระเกษเกล้าโปรดให้ยกบ้านหัวเวียงให้เป็นวัดโลกโมฬี เมื่อพระเกษเกล้าสวรรคต วัดโลกโมฬีจึงถูกปล่อยร้างมาหลายปี จนมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาบูรณะวัด ในวันที่ 9 ตุล...

วัดแสนฝาง

ชื่อ : วัดแสนฝาง ที่อยู่ : เลขที่ 188 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จุดสนใจ : วัดเจดีย์ทรงพม่ารอบเมืองเชียงใหม่ ทรงระฆังคว่ำคล้ายชเวดากองย่อส่วน เวลาเปิด-ปิด : 08.00 - 17.00 น. ขอขอบคุ...

วัดศรีสุพรรณ

ชื่อ : วัดศรีสุพรรณ ที่อยู่ : ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ จุดสนใจ : อุโบสถเงินหลังแรกของโลก เบอร์โทร : 0 5320 0332 เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. ขอขอบคุณที่มาข้อมู...

วัดพระธาตุดอยคำ

"หลวงพ่อทันใจ" ท่านให้โชคลาภและมีญาณวิเศษที่ให้ผู้คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ แม้กระทั่งอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หายขาดมาได้รวมถึงผู้คนที่นิยมเสี่ยงดวงกับกับการซื้อหวย โชคดีกันไปอย่างไม่น่าเชื่อ มีเกิดขึ้นที่วัดพระธาตุดอย...

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

ชื่อ : วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ที่อยู่ : เลขที่ 135 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 จุดสนใจ : มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มีหอปริศนาธรรมที่ภายในมีภาพปริศนาธรรมหรือสุภาษิตบนฝาผนัง เวลาเปิด-ปิด : 08.00 - 1...

วัดเชียงมั่น

ชื่อ : วัดเชียงมั่น ที่อยู่ : เลขที่ 171 บ้านเชียงมั่น ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จุดสนใจ : มีพระเสตังคมณี(พระแก้วขาว)และพระศิลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปราบช้างนาฬาคีรี ประดิษฐานอยู่...

วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม

ชื่อ : วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม ที่อยู่ : เลขที่ 109 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จุดสนใจ : พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เวลาเปิด-ปิด : 08.00 - 17.00 น. ขอขอบคุณที่มาข้อม...

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ชื่อ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ที่อยู่ : เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จุดสนใจ : พระธาตุเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ เวลาเปิด-ปิด : 08.00 - 17.00 น. ...

วัดพระสิงห์วรวิหาร

ชื่อ : วัดพระสิงห์วรวิหาร ที่อยู่ : ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จุดสนใจ : สักการะพระพุทธสิหิงค์ ชมซุ้มประตูโขง และจิตรกรรมฝาผนัง หมายเหตุ : ไม่ควรใช้แฟลช ในถ่ายภาพจิตรกรรมฝ...

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และทางท่องเที่ยวของชาวเชียงใหม่ เป็นวันที่คนทั่วไปรู้จักมีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่ง ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเ...