Sponsored Link

ชื่อ : Camp Cafe
ที่อยู่ : เลขที่ 55 หมู่ 5 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 (ชั้น 5 ห้าง MAYA สี่แยกรินคำ เชียงใหม่)
เมนู : การแฟ/อาหาร/เครื่องดื่ม
จุดสนใจ : Creative and Meeting Place Hangout cafe – Chic Library
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง
เบอร์โทร : 052 081 199
หมายเหตุ : Free Wifi/มีปลั๊ก

Sponsored Link