Sponsored Link

ชื่อ : สวนสนบ่อแก้ว
ที่อยู่ : กม. ที่ 36 ถนนฮอด-แม่สะเรียง ตำบลบ่อหลวง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : บริเวณรอบๆเป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสนและยูคาลิปตัสจำนวนมากเรียงนรายเป็นแถวอย่างสวยงาม
เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00
เบอร์โทร : 0 5324 8604, 0 5324 8607

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Sponsored Link