Sponsored Link

หัวหน้างานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวนิภาพรรณ ลี้ตระกูล ได้เปิดเผยว่า เนื่องจากทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก มีทั้งผู้ป่วย โรคหัวใจ โรคตับ โรคมะเร็งชนิดต่างๆ อุบัติเหตุ หรือการปลูกถ่ายอวัยวะที่สำคัญเช่น ตับ ไต จึงทำให้ต้องใช้เลือดมากกว่า 120 ยูนิตต่อวัน แต่มีผู้มาบริจาคเลือดเฉลี่ยเพียง 60 คนต่อวัน จึงเกิดการขาดแคลนโลหิตโดยเฉพาะหมู่เลือดโอ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะมีหมู่เลือดนี้ และผู้ป่วยบางรายต้องใช้เลือดในการรักษาหลายยูนิต

Sponsored Link

จากเหตุข้างต้น งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตกุศลมาบริจาคโลหิตที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ เวลา 8.30-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในกรณีวันหยุดจะปิดพักเที่ยงเนื่องด้วยเจ้าหน้าที่มีจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.053-945624

ขอให้ผู้มีจิตกุศลมาร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ได้มีชีวิตอยู่ต่อไป มาช่วยกันเยอะๆนะค่ะ

ขอขอบคุณที่มา http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/477991

Sponsored Link