Sponsored Link

ชื่อ : บี๊กซี เอ็กซ์ตร้า เชียงใหม่ 2 (Big-C Extra)
ที่อยู่ : 94 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50000
บริการ : ศูนย์รวมเครื่องอุปโภค บริโภค
เบอร์โทร : 053 850 670
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 09.00 – 23.00 น.

Sponsored Link