Sponsored Link

ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ ร่มรื่นไปด้วยหลากหลายพันธุ์ไม้ สัมผัสแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านหมอกยามเช้า พบกับอากาศที่เย็นสบายที่พระตำหนักแห่งนี้ “พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์”

ความเป็นมาของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๓๗๓.๑๙๗ เมตร ในเนื้อที่โดยรอบพระตำหนักประมาณ ๔๐๐ ไร่ นั้น แบ่งเป็นบริเวณที่ เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้ชื่นชมประมาณ ๒๐๐ ไร่

bhubing-palace2

พระตำหนัก

bhubing-palace1

พระตำหนักยูคาลิปตัส ๑ (Eucalyptus Cottage1)

bhubing-palace4

พระตำหนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชทานนาม พระตำหนักองค์นี้ว่า ภูพิงคราชนิเวศน์ โดยทรงเลือกจาก หนึ่งใน ๒ ชื่อ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งเป็นที่ พระศาสนโสภณ เป็นผู้คิดชื่อถวาย คือ “พิงคัมพร” กับ “ภูพิงคราชนิเวศน์” พระตำหนักแห่งนี้ ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในโอกาสต่างๆ การที่ทรงเลือกสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีอากาศเย็นสบาย ภูมิประเทศสวยงาม อีกทั้งเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ผู้คนพลเมืองยังดำรงรักษาจารีตขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้

สถาปัตยกรรม

bhubing-palace3

พระตำหนัก

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีลักษณะเป็นแผนผังแบบเรือนไทยภาคกลางที่เรียกว่า “เรือนหมู่” มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นไทยประเพณีประยุกต์ ก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูงหลังคาทรงไทย ภายในประกอบไปด้วยท้องพระโรง ห้องเสวย ห้องบรรทม และห้องสรง สำหรับพระราชอาคันตุกะ ตั้งอยู่คนละด้าน มีเฉลียงใหญ่ และพลับพลาหอนกเป็นที่ประทับทอดพระเนตรทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ ชั้นบนเป็นที่ประทับ ชั้นล่างเป็นที่อยู่ของมหาดเล็ก และคุณข้าหลวง ออกแบบแปลนโดยหม่อมเจ้า สมัยเฉลิม กฤดากร สถาปนิกพิเศษ กรมศิลปากร ออกแบบรูปด้าน โดยหม่อมราชวงศ์ มิตรารุณ เกษมศรี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีหม่อมเจ้า สมัยเฉลิม กฤดากร เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี และนายประดิษฐ์ ยุวพุกกะ จากกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากรเป็นผู้ช่วย และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกหลวงกัมปนาท แสนยากร องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการวางศิลาฤกษ์พระตำหนักเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เวลา ๑๐ นาฬิกา ๔๙ นาที การก่อสร้างพระตำหนักใช้เวลา ๕ เดือนก็แล้วเสร็จ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี เป็นทั้งสถาปนิก และมัณฑนากรออกแบบ ตกแต่ง ภายในพระตำหนัก ทั้งในส่วนที่ประทับและส่วนที่ใช้รับรอง พระราชอาคันตุกะทั้งหมด โดยออกแบบให้เป็นแบบไทยประยุกต์ ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้แบบสากลมากขึ้น ส่วนตัวอาคารอื่นๆได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง

การรับรองพระราชอาคันตุกะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้ใช้พระตำหนักในการรับรองพระราชอาคันตุกะด้วย ซึ่งครั้งแรกที่ใช้ในการรับรองพระราชอาคันตุกะคือ สมเด็จพระเจ้าเฟรดเดริคที่ ๙ และ สมเด็จพระราชินีอินกริด แห่งเดนมาร์ก เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ หลังจากนั้นก็มีประมุขของประเทศต่างๆเป็นพระราชอาคันตุกะ มาประทับและพักที่พระตำหนักภูพิงค์ฯ ในเวลาต่อมาอีกหลายประเทศ เช่น สมเด็จพระนางเจ้าจูเลียน่า และเจ้าชายเบอร์ฮาร์ท จากประเทศเนเธอร์แลนด์ สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง และพระราชินีฟาบิโอล่า แห่งประเทศเบลเยี่ยม ฯลฯ เป็นต้น

พันธุ์ไม้ในพระตำหนักฯ

พันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในพระตำหนักมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีความสวยงามแตกต่างกันไป

bhubing-palace5

พันธุ์ไม้ต่างๆที่นำมาปลูกในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

bhubing-palace9

พันธุ์ไม้มีความสวยงาม

bhubing-palace10

พันธุ์ไม้ออกดอกมีสีส้ม สวยงาม

bhubing-palace11

ดอกกล้วยไม้

bhubing-palace13

ดอกกล้วยไม้สีเหลืองขาว

อุทยานดอกกุหลาบในพระตำหนักฯ

กุหลาบที่นำมาปลูกที่พระตำหนักภูพิงค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ที่สั่งมาจากต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มมีการปลูกกุหลาบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว ทำให้พันธุ์กุหลาบที่นำมาปลูกมีมากกว่า ๒๐๐ พันธุ์ ทั้งพันธุ์เก่าที่ออกเผยแพร่นานแล้ว จนถึงพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งจะนำออกมาเผยแพร่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแยกได้เป็น ๕ ประเภท คือ

Sponsored Link

 • กุหลาบดอกเดี่ยว (Hybird Teas)
 • กุหลาบพวง (Floribundas)
 • กุหลาบพวงดอกใหญ่ (Grandifloras)
 • กุหลาบหนู ( Miniatures)
 • กุหลาบเลื้อย (Climbers)
rose-Headliner

ดอกกุหลาบพันธุ์ Headliner (เฮดไลเน่อร์)

rose

ดอกกุหลาบพันธุ์ ควีนสิริกิต์

rose-peace

ดอกกุหลาบพันธุ์ peace (พีซ )

rose-Parthenon

ดอกกุหลาบพันธุ์ Parthenon (ปาร์เตน็อง)

rose-Majorette

ดอกกุหลาบพันธุ์ Majorette (มาจอเรต)

rose-bhubing3

ดอกกุหลาบสีแดงสด

rose-Just Joey

ดอกกุหลาบพันธุ์ Just Joey (จัสท์โจอี)

rose2

ดอกกุหลาบพันธุ์ กุหลาบป่า

rose-Sea Foam

ดอกกุหลาบพันธุ์ Sea Foam

นกที่พบในพระตำหนักฯ

นกที่พบในพระตำหนักฯ มีมากหลายหลายสายพันธุ์ แต่ละพันธุ์จะมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

bird-bhubing1

มีลำตัวสีเหลือง หัวสีดำ ตัวเล็ก

bird-bhubing5

มีลำตัวสีขาว มีหงอนที่หัว

bird-bhubing4

มีลำตัวสีขาว มีหัวสีน้ำเงิน

bird-bhubing3

มีลำตัวสีขาวปนน้ำตาล ตัวเล็ก

bird-bhubing2

มีลำตัวสีส้ม มีหัวสีขาวปนดำ

ผีเสื้อที่พบในพระตำหนักฯ

ผีเสื้อที่พบมีความหลากหลายแต่ละพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป

butterfly-bhubing1

มีลำตัวสีแดง แต้มด้วยจุดสีดำ ปีกสีดำลายสีแดง

butterfly-bhubing2

มีลำตัวสีส้ม แต้มด้วยจุดสีดำ ปีกสีดำลายสีส้ม

butterfly-bhubing3

ปีกสีดำลายสลับสี สะท้อนเแสง สวยงามมาก

butterfly-bhubing4

ปีกสีดำสลับสีฟ้า มีประกายสวยงาม

butterfly-bhubing5

ปีกมีสีน้ำตาล มีลายจุดสีดำล้อมรอบด้วยสีเหลือง สวยงามมากๆ

ข้อแนะนำในการเข้าชม

 • ห้ามส่งเสียงดังหรือก่อความไม่สงบในลักษณะใดๆ
 • โปรดแต่งกายให้เหมาะสม ห้ามสวมกางเกงขาสั้น, เสื้อกล้ามและเสื้อแขนกุด
 • มีบริการเช่าผ้าด้านใน ก่อนเข้าชมบริเวณพระตำหนัก (CLOTH RENTEL)
  -เสื้อ (Shirt) 15 บาท/Baht
  -ผ้าถุง (Skirt) 15 บาท/Baht
  -กางเกง (Pants) 15 บาท/Baht
 • ห้ามเข้าแปลงดอกไม้และสนามหญ้า, ห้ามเด็ดดอกไม้
 • ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด
 • ห้ามนำสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าโดยเด็ดขาด

ค่าเข้าชม

 • ผู้ใหญ่ 20 บาท
 • เด็กนักเรียน 10 บาท
 • ชาวต่างชาติ 50 บาท

ระยะเดินทาง

 • ระยะทาง จากหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ จนถึงพระธาตุดอยสุเทพ เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร
 • ระยะทาง จากหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ จนถึงพระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร
 • ระยะทาง จากพระธาตุดอยสุเทพ จนถึงพระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร
 • ระยะทาง จากพระตำหนักภูพิงค์ จนถึงดอยปุย เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร

บริการ เช่า รถโดยสาร

 • บริการเช่ารถโดยสาร (สี่ล้อแดง) หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่
 • จากสวนสัตว์เชียงใหม่ขึ้นไปยังพระตำหนักภูพิงค์ฯ
 • ค่าบริการเหมารถ ไป-กลับ ราคาประมาณคนละ 120 บาท (ตกลงราคากับผู้ให้บริการ)

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ แห่งนี้สวยงามดั่งสวรรค์บนดิน ใครที่ยังไม่เคยไปแอดมินแนะนำให้ไปสัมผัสบรรยากาศที่นี่กันนะคะ แอดมินไปเที่ยวชมมาแล้ว สวยงามจริงๆคะ

ข้อมูลทั่วไปของ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ที่อยู่ : ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
จุดสนใจ : ธรรมชาติที่สวยงาม ร่มรื่น มีต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธ์ุที่รอให้ผู้คนไปชม
เบอร์โทร : 0-5322-3065
เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน 08.30 – 16.30 น. เวลาจำหน่ายบัตร 08.30 – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.
คำเตือน : *งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม *กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด
พิกัด : 18.807668, 98.899141
Website : พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

แผนที่

ขอบคุณภาพและเนื้อหา พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ขอบคุณภาพจากFacebook Yuwadee Yudy
เรียบเรียงโดย YUDYMOVEE

เรื่องที่น่าสนใจ

Sponsored Link