Sponsored Link

temple_icon

วัดพระสิงห์วรวิหาร

ชื่อ : วัดพระสิงห์วรวิหาร
ที่อยู่ : ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : สักการะพระพุทธสิหิงค์ ชมซุ้มประตูโขง และจิตรกรรมฝาผนัง
หมายเหตุ : ไม่ควรใช้แฟลช ในถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง

temple_icon

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ชื่อ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
ที่อยู่ : เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : พระธาตุเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 17.00 น.

temple_icon

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ชื่อ : วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ที่อยู่ : เลขที่ 124 บ้านดอยสุเทพ หมู่ที่ 9 ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน
เวลาเปิด-ปิด : 06.00 – 17.00 น.

temple_icon

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

ชื่อ : วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
ที่อยู่ : เลขที่ 135 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
จุดสนใจ : มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มีหอปริศนาธรรมที่ภายในมีภาพปริศนาธรรมหรือสุภาษิตบนฝาผนัง
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 17.00 น.

temple_icon

วัดพระธาตุดอยคำ

Sponsored Link

ชื่อ : วัดพระธาตุดอยคำ
ที่อยู่ : หมู่ 3 เมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
จุดสนใจ : พระเจ้าทันใจ จุดชมวิว
เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.

shopping_icon

วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม

ชื่อ : วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม
ที่อยู่ : เลขที่ 109 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 17.00 น.

temple_icon

วัดศรีสุพรรณ

ชื่อ : วัดศรีสุพรรณ
ที่อยู่ : ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่
จุดสนใจ : อุโบสถเงินหลังแรกของโลก
เบอร์โทร : 0 5320 0332
เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.

temple_icon

วัดเชียงมั่น

ชื่อ : วัดเชียงมั่น
ที่อยู่ : เลขที่ 171 บ้านเชียงมั่น ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง
จุดสนใจ : มีพระเสตังคมณี(พระแก้วขาว)และพระศิลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปราบช้างนาฬาคีรี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารและได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ
เวลาเปิด-ปิด : 09:00-17:00 น.

temple_icon

วัดแสนฝาง

ชื่อ : วัดแสนฝาง
ที่อยู่ : เลขที่ 188 ถนนท่าแพ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสนใจ : วัดเจดีย์ทรงพม่ารอบเมืองเชียงใหม่ ทรงระฆังคว่ำคล้ายชเวดากองย่อส่วน
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 17.00 น.

Sponsored Link