Sponsored Link

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมปรับปรุงระบบการสอบในขับขี่ จากเดิมที่อบรมเพียง 4 ชั่วโมงจะเพิ่มเวลาเป็น 5 ชั่วโมง หวังยกระดับมาตรฐานการขับขี่บนท้องถนนให้ดีขึ้น คาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

cm-traffic-3

รายละเอียด

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำชับในการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้มงวดเรื่องการออกใบอนุญาตขับขี่รถทุกชนิดให้รัดกุมขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการขับขี่บนท้องถนนให้ดีขึ้น เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก ยอดผู้เสียชีวิตยังสูงต่อเนื่อง

cm-traffic-2

ภายหลังกรมการขนส่งทางบกจึงได้เตรียมการปรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภทให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามนโยบายดังกล่าว โดยยังใช้เกณฑ์วัดผลการสอบจากภาคทฤษฎีได้คะแนนขั้นต่ำ ๙๐% หรือตอบถูก ๔๕ ข้อจาก ๕๐ ข้อ จึงจะได้รับใบอนุญาตขับขี่ ทั้งนี้เนื้อหาข้อสอบจะจัดแบ่งข้อสอบข้อเขียนออกเป็นหมวดๆ โดยจะเน้นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น หมวดคำถามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายและป้ายจราจรต่างๆ อาทิ ห้ามแซง ห้ามเลี้ยว การหยุดรถ และการห้ามหยุดรถ เพราะปัจจุบันคนไทยไม่ค่อยมีความรู้ว่าเครื่องหมายทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อให้ผู้ขอใบขับขี่ได้มีความรู้และความเข้าใจในการขับขี่ที่ถูกต้อง กรมการขนส่งทางบกได้นำตัวอย่างข้อสอบที่มีมากถึง ๑,๐๐๐ ข้อ มาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมฯ ให้ประชาชนได้ศึกษาก่อนสอบ โดยสามารถเข้าไปศึกษาได้ตามเว็บไซต์ ww.dlt.go.th

Sponsored Link

นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการแก้ไขหลักสูตรการอบรมการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎีของสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยเพิ่มเวลาการอบรมจาก ๔ ชั่วโมงเป็น ๕ ชั่วโมง ซึ่งจะเท่ากับหลักสูตรที่โรงเรียนสอบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง คือ อบรมภาคทฤษฎี ๕ ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ ๑๐ ชั่วโมงรวมเป็น ๑๕ ชั่วโมงคาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป อนึ่งปัจจุปันกรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรอง โรงเรียนสอนขับรถทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้ขับขี่รถที่ประสงค์จะขอรับบอนุญาติขับขี่ใหม่ ให้ไปผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนจากโรงเรียนสอนขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองมาตรฐานไว้ ทั้งหลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้ผ่านโรงเรียนสอบใบขับรถจะได้หนังสือรับรองจากโรงเรียน เพื่อมาขอรับใบขับขี่ที่สำนักงานขน ส่งทั่วประเทศไทยต่อไป คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๕๓๒๗-๘๒๖๕ และ ๐-๘๑๗๒๑-๗๙๙๙

cm-traffic

ใครที่ยังไม่ได้ไปสอบ ต้องเตรียมตัวก่อนไปสอบกันเยอะๆนะจ๊ะ

ขอบคุณที่มา http://www.chiangmainews.co.th/ และ http://www.cm108.com
เรียบเรียงโดย YUDYMOVEE

Sponsored Link